Czyste niebo

-2°C

Żnin

Czyste niebo

Wilgotność: 79%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 03 Sty 2019

    Śnieg 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno 2°C -2°C

Imieniny: Justyny, Cypriana

INFO
AUTOPROMOCJA

Burmistrz Żnina, Robert Luchowski zorganizował konferencję prasową nad Małym Jeziorem w Żninie, na jednym z pomostów, by przekazać informację, że wygrał ze Starostą Żnińskim. Gmina Żnin pomosty wybudowała bez żadnych zastrzeżeń. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy umorzył postępowanie.

fot. Małgorzata Brzykca


O pomostach w Żninie i związaną z nimi „wojną” pomiędzy Starostą, a Burmistrzem wie chyba każdy w powiecie i poza jego granicami. Tym oto sposobem dwie sztandarowe budowle kadencji Burmistrza Luchowskiego rozsławiły Żnin. A zaczęło się od obniżenia rzędnych posadowienia pokładów pomostów o 30 cm. Starosta Żniński, Zbigniew Jaszczuk, obawiał się, że obniżenie rzędnych będzie miało wpływ na użytkowanie obiektów i bezpieczeństwo turystów. Starosta obawiał się przede wszystkim o to, że dolne pomosty mogą zostać zalane przez fale, a obiekt po latach ulegnie zniszczeniu. Liczne argumenty i załączone dowody potwierdziły, że przeprowadzony proces inwestycyjny był prawidłowy, a pomimo obniżenia rzędnych, pomosty zostały wybudowane zgodnie  ze wszystkimi wymogami i warunkami udzielonych pozwoleń oraz zasadami sztuki budowlanej. Taka sama argumentacja została przedstawiona Staroście Żnińskiemu, który przez kilka miesięcy prowadził postępowanie administracyjne, a następnie cofnął pozwolenie wodnoprawne stojąc na stanowisku, że zaistniały fakt, jak napisaliśmy powyżej, może zagrażać bezpieczeństwu. 7 marca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy wydał decyzję ostateczną w tej kwestii, podzielając w całości stanowisko, że Gmina Żnin nie naruszyła żadnych przepisów prawa. To rozstrzygnięcie przesądziło jednoznacznie o dochowaniu należytej staranności przez Gminę Żnin nie tylko w procesie budowy, ale także w aspekcie sporządzonych dokumentów, a cała zgromadzona dokumentacja powykonawcza nie budziła żadnej wątpliwości w toku sprawy.

Od początku byłem spokojny o rozstrzygnięcie tej sprawy. Nie miałem wątpliwości do fachowości moich współpracowników oraz kierunku działań, które zostały podjęte. Postawa starosty żnińskiego od początku nie służyła przyśpieszeniu i wsparciu realizacji tej inwestycji, ale nastawiona była na jej spowolnienie. Jego zapewnienia, że działa w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców były iluzoryczne i miały służyć przykryciu serii wpadek i błędów, jakich dopuścił się ten wieloletni samorządowiec w tej sprawie. Na takie postępowanie i samowolę starosty nie ma i nie będzie również w przyszłości przyzwolenia.

Robert Luchowski, Burmistrz Żnina

Pomosty są otwarte i jak zapewniał Burmistrz, bezpieczne. Ich oficjalne otwarcie nastąpi 29 kwietnia. Burmistrz Żnina ma nadzieję, że starosta żniński skorzysta z zaproszenia i wspólnie z włodarzem Luchowskim dokona otwarcia pomostów. Dla Starosty nożyczki do przecięcia wstęgi zostaną przygotowane.

REKLAMA

Cytat dnia

AUTOPROMOCJA