Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

W poprzednim wydaniu naszej gazety wyjaśnialiśmy na czym polega program „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz jakie są możliwości uzyskania dofinansowania w ramach tego programu. Teraz przybliżymy naszym czytelnikom sam proces przygotowania wniosku. 

fot. Julita Marciniak

W gminie Rogowo (powiat żniński) od 2021 roku działa punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać pomoc z zakresu przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W rozmowie z nami Pani Agata Balcerzak, pracownik Urzędu Gminy w Rogowie oraz pracownik punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” opowiedziała nam jak wygląda samo wypełnianie wniosków, jakie kryteria należy spełnić oraz jakie dokumenty przygotować.

Program „Czyste Powietrze” jest programem dotacyjnym, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów i wymianie ogrzewania. Tutaj w tym punkcie można uzyskać wsparcie, by to dofinansowanie otrzymać.

Agata Balcerzak: Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie do naszego punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane uzyskają tutaj informacje na temat zakresu przedsięwzięcia, warunkach i wymogach oraz tych dotyczących budynku. Ważne jest, aby we wniosku określić czy jest to budynek jednorodzinny czy wytyczony, ponieważ to wszystko ma znaczenie. Mamy trzy poziomy dofinansowania. Różnią się one od siebie w zależności od wysokości dochodów danego gospodarstwa domowego. Im dochód jest mniejszy, tym większe jest dofinansowanie. Zazwyczaj jest tak, że moje pierwsze spotkanie z beneficjentem jest spotkaniem czysto informacyjnym, by dowiedzieć się jakie zasady należy spełnić. Przekazuje wówczas wszelkie informacje oraz ulotkę.

Jakie dokumenty należy przygotować, by móc wypełnić wniosek?

Agata Balcerzak: W pierwszej kolejności są to nasze dane osobowe czyli imię i nazwisko, numer pesel. Ponadto znajomość własnych dochodów potwierdzona PIT-em oraz informacje ogólne dotyczące budynku czyli powierzchnia całkowita budynku, numer księgi wieczystej i numer działki oraz rok wystąpienia o zgodę na budowę. Jeśli mamy dwóch właścicieli budynków, również i drugi współwłaściciel musi do nas przyjść, by złożyć swój podpis na wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca jest w związku małżeńskim należy dołączyć do wniosku oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Na etapie wypełniania wniosków beneficjent powinien wiedzieć już na jakie przedsięwzięcie chce uzyskać dofinansowanie. Czy będzie to tylko sama wymiana źródła ciepła czy również wymiana stolarki okiennej. Na tym etapie nie są wymagane wstępne wyceny i koszty inwestycji.

Czy u Pani beneficjent otrzyma pomoc stricte w wypełnieniu wniosku?

Agata Balcerzak: Wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można wypełnić tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl Następnie wniosek drukujemy, podpisujemy ręcznie i wraz z załącznikami samodzielnie wysyłamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub składamy poprzez nasz punkt do Funduszu. W naszym punkcie pomagam się zalogować beneficjentowi na stronie, o której wcześniej wspomniałam. Po wypełnieniu wspólnie wszystkich miejsc beneficjent otrzyma informację jaką pulę dofinansowania może otrzymać. Po wypełnieniu wniosku oraz złożeniu stosownych podpisów, my jako punkt konsultacyjno – informacyjny mamy 5 dni na wysłanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Następnie otrzymujemy informację zwrotną w postaci umowy dofinansowania. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w ciągu 36 miesięcy.

Po wykonaniu inwestycji również pomagam rozliczyć to zadanie. Proszę by beneficjent przyniósł wszelką dokumentację związaną z realizacją zadania. Są to: faktury, protokół odbioru robót wykonawczych, formularz zezłomowania w przypadku wymiany źródła ciepła, etykietę energetyczną oraz wymagania techniczne. Następnie składamy drugi wniosek o dokonanie płatności. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku o płatność i refundację kosztów.

Ilu osobom udało się pomóc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”?

Agata Balcerzak: Udało nam się złożyć 177 wniosków o dofinansowanie, zrealizować 103 przedsięwzięcia oraz zawrzeć 164 umowy o dotację. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dzięki naszej pomocy to 1 706 195,90zł. Najwięcej osób odwiedza nasz punkt konsultacyjno – informacyjny właśnie w okresie zimowym, jednak od początku jego powstania cieszy się on dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy przez cały rok.

Dziękuję za rozmowę
Julita Marciniak

Punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste Powietrze” powstał w gminie Rogowo oraz innych gminach powiatu żnińskiego dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W Rogowie punkt czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 19:00 przy ul. Kolejowej 19 ( budynek po byłym posterunku Policji )

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"