Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Zasoby naturalne to wszystkie użyteczne elementy środowiska, które możemy pozyskać. W przemyśle i gospodarstwie domowym możemy wykorzystać stałe zasoby naturalne takie jak energię słoneczną, wiatru, wód płynących, powietrze czy energie geotermalną.

fot. Julita MarciniakW cyklu naszych artykułów „Złoty Kłos przyjazny środowisku. Z EKOlogią na Ty” przybliżyliśmy naszym Czytelnikom w jaki sposób zasoby naturalne można wykorzystywać. Dzięki pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu inwestycje te można zrealizować.

Najbardziej w Polsce znanym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej jest montaż instalacji fotowoltaicznej. A jej magazynowanie możliwe jest dzięki magazynom energii. Energię tą można wykorzystać nie tylko do oświetlenia ale również do ogrzania budynku.

Energię wiatru również możemy w ten sam sposób wykorzystać co panele słoneczne. Małe turbiny wiatrowe, których zakup może zostać sfinansowany dzięki pomocy Funduszu, wytwarzają prąd przekazywany za pomocą falownika do gospodarstwa domowego. Powietrze porusza łopatami wirnika w turbinie i powoduje ich ruch. Powstała w ten sposób energia wytwarza energię elektryczną.

Energię powietrza wykorzystujemy dzięki pompie ciepła. Coraz częściej wybieranej przez osoby wymieniające stare źródła energii, na te sprzyjające środowisku. Powietrzne pompy ciepła wykorzystują ciepło z powietrza i przekazują je do instalacji grzewczej. W ten sposób możesz wykorzystać powietrze do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów związanych z użyciem energii. Zakup takiej pompy ciepła można zrealizować w ramach programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Energia geotermalna może być pobierana za pomocą gruntowych pomp ciepła lub głębszych odwiertów. Głównym sposobem pozyskania energii geotermalnej jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych. Drugi otwór, który wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do zbiornika, wykonuje się w pewnej odległości od otworu czerpalnego. Jednak, nie każdy na taką pompę ciepła może sobie pozwolić ze względów środowiskowych. Możliwość wykorzystania wód geotermalnych dotyczy 40 procent powierzchni kraju.

Natomiast energię wody tzw. „biały węgiel” wykorzystuje się poprzez budowę piętrzeń. Może być ona wykorzystana do napędu młynów, spławiania drewna czy transportu.

Warto wykorzystywać naturalne zasoby energii, by w ten sposób wpłynąć na ochronę środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatu. Wykorzystywanie naturalnych zasobów energii jest mniej inwazyjne i ma znacznie mniejszy wpływ na zmiany środowiska naturalnego.
(red)

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"