Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił promesy na realizację inwestycji „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, która powstanie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Barcinie.

fot. pixabay.com


Realizowana w Barcinie farma fotowoltaiczna powstanie na działce o powierzchni 29 ha. Całkowita moc instalacji wyniesie 21MW. Inwestycje obejmie prawie 40 tys. bifacjalnych modułów fotowoltaicznych oraz 58 sztuk falowników o mocy 350 kW każdy. Planowany termin zakończenia realizacji to pierwsza połowa 2025 roku.

Energia produkowana przez farmę w Barcinie będzie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej poprzez główny punkt zasilania o napięciu 110 kV i wówczas poprzez lokalnego dystrybutora energii będzie przekazywana do odbiorców końcowych: będą nimi zarówno mieszkańcy Barcina jak i odbiorcy przemysłowi.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in. dwa duże zakłady produkcyjne, które posiadają wysokie zapotrzebowanie na energie elektryczną, jednocześnie oba dążą do redukcji śladu węglowego. W związku z powyższym są one zainteresowane wykorzystaniem wyprodukowanej przez PSSE „zielonej” energii. Ta sytuacja będzie korzystna także dla sieci elektroenergetycznej w okolicach Barcina, ponieważ obie firmy są przyłączone do tego samego głównego punktu zasilania, do którego przyłączona zostanie powstająca farma.

- Można zatem założyć, że energia pozyskana w Barcinie zostanie wykorzystana w miejscu wytworzenia. Niezależnie od powyższego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma obowiązek wybrać odbiorcę energii eklektycznej, pozyskanej z budowanej farmy fotowoltaicznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółki Skarbu Państwa i z tego względu, o konkretnych, ostatecznych odbiorcach będziemy mogli rozmawiać na późniejszym etapie. - przekazała nam Monika Fabich, Główny Specjalista ds. Marketingu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Rozpoczęcie prac budowlanych przy inwestycji fotowoltaicznej w Barcinie planowane jest nie wcześniej niż na wiosnę 2024 roku, po zakończeniu procedury wyłaniania wykonawcy w drodze postępowania publicznego.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 60 mln zł z czego WFOŚiGW w Toruniu udzieli dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 30 mln zł.

- Bardzo cieszymy się, że w Barcinie powstanie farma fotowoltaiczna przyjazna środowisku i potrzebna inwestorom oraz że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu może w tym uczestniczyć. Jest to jedna z największych inwestycji w regionie finansowana z trzech źródeł - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz BOŚ Banku. - powiedział nam Ireneusz Stachowiak, Prezes WFOŚiGW w Toruniu .

(red)

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"