Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich będą się mogły ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W rozpoczynającym się wkrótce naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany.

fot. Goniec Pałucki / Rusza nabór wniosków na działalność statutową KGW


Podobnie jak w poprzednim roku biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczną przyjmować wnioski już wiosną – 3 kwietnia. O przyznanie pomocy będą się mogły ubiegać tradycyjnie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń.

Od 3 kwietnia Wszystkie KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń będą mogły ubiegać o dofinansowanie z ARiMR na działalność statutowa. Serdecznie zachęcam i zapraszam do korzystania z środków finansowych z budżetu państwa na Waszą działalność. Serdecznie Dziękuję za dotychczasową współpracę z KGW. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za Waszą działalność na rzec lokalnej społeczności. Równocześnie zachęcam i zapraszam wszystkich Sołtysów, członków Rad Sołeckich, liderów wiejskich społeczności do zakładania lub reaktywowania Kół Gospodyń Wiejskich w Waszych miejscowościach. Zachęcam do  korzystania z dofinansowania oferowanego przez ARiMR oraz aplikowanie o dofinansowania KGW ze źródeł zewnętrznych dla dobra wspólnego.

Sebastian Kowalik, szef biura ARiMR w Żninie

Budżet przeznaczony na ten cel to 120 mln zł – w poprzednich latach było to 70 mln zł. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i będzie wynosić: 8 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 9 tys. zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75 oraz 10 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. Jeśli chodzi o inne zmiany, warto wiedzieć, że od tego roku koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o przyznanie pomocy. W tym celu powinno złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunek wskazany przez KGW w ewidencji producentów, trzeba upewnić się, że wpisano tam odpowiedni i aktualny numer konta bankowego.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich pozostają bez zmian. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z udaniem się do placówek Agencji z dokumentami. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, jak w poprzednich latach, 30 września.

Wzór wniosku i sprawozdania z wydatkowania pomocy oraz instrukcje wypełniania tych dokumentów zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji w dniu rozpoczęcia naboru.

źródło: ARiMR

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"