Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy– to przykładowe korzyści jakie daje platforma eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.


Odpowiednia ochrona roślin, troska o środowisko oraz cyfryzacja i wprowadzanie nowych rozwiązań to jedne z kluczowych aspektów dzisiejszego rolnictwa. Coraz częściej o tych tematach mówią zarówno polskie, jak i unijne władze, które ogłosiły politykę Zielonego Ładu. W powyższe aspekty wpisuje się ogólnopolski projekt eDWIN, który ma być nową jakością w polskim rolnictwie i ochronie roślin.

Aplikacja pojawiła się na początku czerwca 2022 roku i może być wykorzystywana nie tylko przez rolników, samorządy, instytucje naukowe, ale także każdego z nas.

eDWIN - w trosce o środowisko i pomoc rolnikom

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (tak brzmi pełna nazwa projektu eDWIN) jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W praktyce jest to oprogramowanie poświęcone ochronie roślin.

W ramach platformy doradczej eDWIN dostępne są cztery elektroniczne usługi. Pierwsza z usług – „Wirtualne Gospodarstwo” – ma kilka zastosowań. Jednym z nich jest wspomaganie decyzji rolników czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy.

Wprowadzona do systemu uprawa będzie monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować. Dzięki temu usługa przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Poza tym „Wirtualne Gospodarstwo” zapewnia rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń. Każdy użytkownik posiada przypisanego do konta doradcę. Automatycznie dopisany zostanie najbliższy doradca, ale rolnik będzie miał możliwość zmiany np. na doradcę, z którym najczęściej utrzymuje kontakt.

 „Wirtualne Gospodarstwo” udostępnia również rolnikom raporty agrometeorologiczne. Są one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i mają charakter ogólny lub spersonalizowany. Raporty ogólne są przygotowywane dla powiatów i uwzględniają prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Z kolei raporty spersonalizowane są przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i przedstawiają analizę agrometeorologiczną wskazanego przez niego pola.

Ponadto, „Wirtualne Gospodarstwo” pozwala na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy mają do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwia ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin.
eDWIN – usługi praktycznie dla każdego.

Drugą e-usługą dostępną w ramach platformy eDWIN jest „Śledzenie pochodzenia produktów”. Jest ona skierowana do producentów rolnych, ale także konsumentów, czyli w praktyce każdego z nas. Dzięki tej usłudze producenci mogą wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym warunkach i historii jego uprawy. Z kolei konsumenci będą mogli zapoznać się z tymi informacjami.

Trzecia usługa to „Raportowanie zagrożeń”, która jest przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe jest generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Ostatnią dostępną usługą w ramach platformy eDWIN jest „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Użytkownicy tej usługi otrzymają dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. To z kolei pozwoli na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

W tym celu w całej Polsce zbudowana została sieć stacji meteorologicznych (łącznie jest ich prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane są także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Bezpłatna platforma eDWIN jest dostępna na stronie edwin.gov.pl, a także w wersji mobilnej w App Store oraz Google Play.

Norbert Kowalski, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"