Zachmurzone

12°C

Żnin

Zachmurzone

Wilgotność: 88%

Wiatr: 17.70 km/h

  • 18 Paź 2018

    Słonecznie 20°C 6°C

  • 19 Paź 2018

    Zachmurzone 15°C 7°C

Imieniny: Juliusza, Łukasza

INFO

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żninie radni stosunkiem głosów 11 za, 6 przeciw i 4 głosy wstrzymane przyjęli budżet gminy na rok 2018.  Tym samym zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 28 milionów złotych, a deficyt 14 milionów zł.

fot. Goniec Pałucki


Oprócz wydatków bieżących zaplanowano do realizacji w 2018 roku takie inwestycje jak m.in. budowa chodnika w Sarbinowie, przy ul. Bł. Marii Karłowskiej w Żninie, budowa wiaty przystankowej w Wilczkowie, opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Bocznej w Żninie oraz rozbudowę ulicy Przemysłowej w Żninie.
Jako kolejne inwestycje zaplanowano przebudowę ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie, budowę zatoki autobusowej w Brzyskorzystewku, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy OSP Brzyskorzystewko oraz przebudowę nawierzchni w sali gimnastycznej w SP 5 w Żninie. Ponadto zostaną wybudowane chodniki w sołectwach i na tzw. „blokach”. Gmina ma zamiar zakupić samochody dla OSP Bożejewice i OSP Dochanowo, doposażyć mini plac zabaw przy ulicy Kopernika, wybudować siłownię zewnętrzną przy ulicy Słonecznej oraz wybudować plac zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym. Łączne wydatki zaplanowane na realizację inwestycji to 27 325 672,21zł


Żywą dyskusję podczas uchwalania budżetu wśród rajców wywołał temat jednej z autopoprawek dotyczący rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach i Bożejewiczkach. Na jednym z posiedzeń komisji Budżetu i Gospodarki radni zadecydowali, że pomimo uzyskania ponad 1,5 mln dotacji na realizację tej inwestycji należy z niej zrezygnować. Na sesji obecni byli mieszkańcy Bożejewiczek, którzy prosili radnych o niewykreślanie z budżetu tej inwestycji.

Burmistrzowi Żnina jakoś przez gardło nie mogło przejść podanie kwoty zadłużenia gminy Żnin na koniec 2018 r. Jego wypowiedź dotycząca budżetu była nasycona intencjonalnym maskowaniem długu ok. 28,5 miliona zł, jakim zakończy swoją kadencję. I rzeczywiście, ktoś, kto mało orientuje się w zagadnieniach finansów publicznych mógł odnieść wrażenie, że w gminie Żnin spłacamy kredyty i pożyczki, czyli de facto oddłużamy. A przecież emisja obligacji, to nic innego jak zaciąganie kolejnych pożyczek. Pan Robert Luchowski zakończy kadencję z rekordowym zadłużeniem w historii. Ustawowe limity zadłużenia gminy Żnin na 2021 r. i kolejne lata są już na granicy spełnienia, co zauważyła również Regionalna Izba Rozrachunkowa w Bydgoszczy. Gdy pojawi się konieczność udzielenia przez gminę poręczenia dla potężnej pożyczki Spółki WiK w Żninie(12 mln zł), to sytuacja w naszych finansach stanie się bardzo niepokojąca.

Marek Gałązka, Adiunkt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy



Po przedstawieniu projektu budżetu skarbnik gminy Żnin Aleksandra Szpek przeczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu i Gospodarki. Podczas głosowania 11 radnych podniosło rękę za proponowanym budżetem, 6 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

„Pendolino gospodarcze” Burmistrza Luchowskiego rozpędziło się na dobre, zostawiając za sobą zadłużenie rekordowe dla Gminy Żnin.

REKLAMA

Cytat dnia

AUTOPROMOCJA

NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU

 sprawdź kiedy możesz zrobić zakupy

kolor czerwony- niedziele wolne od handlu