Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

W minioną sobotę, 8 czerwca br. w Restauracji Jutrzenka w Gołąbkach, Nadleśnictwo Gołąbki świętowało 100-lecie istnienia Lasów Państwowych. Była to doskonała okazja, aby przybliżyć historię Nadleśnictwa przybyłym gościom oraz podziękować pracownikom za pomnażanie i ubogacanie zasobów przyrody na terenie naszego powiatu. W tym dniu przypadał również Dzień Leśnika.

fot. Julita Marciniak

Przybyłych na zacny jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki Dariusz Kośmider, który w pierwszej części spotkania przybliżył historię Nadleśnictwa. Dzięki prezentacji mogliśmy dowiedzieć się kim był pierwszy nadleśniczy, jakie były losy placówki w Gołąbkach, w jaki sposób teraz Nadleśnictwo funkcjonuje, czym się zajmuje oraz z ilu leśnictw się składa. 

Nadleśniczy Dariusz Kośmider podziękował przybyłym gościom za współpracę oraz wyraził chęć dalszego wspierania wspólnych działań i inicjatyw.

- Dziękuję Państwu za wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez Was wraz z Nadleśnictwem Gołąbki, zarówno w zakresie budowy infrastruktury technicznej, promowania edukacji ekologicznej, jak i w sferze duchowej. Wierzę, że ta wzajemna współpraca będzie dalej przynosić wartości dodatnie dla środowiska i jego mieszkańców. - mówił Dariusz Kośmider, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki.

Taką inwestycją, bardzo ważną dla Lasów Państwowych, a wykonywaną na skalę europejską jest nawodnienie obszarów leśnych Leśnictwa Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z kopalni kruszywa w Wapiennie. Inwestycja ta zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Nadleśniczy wielokrotnie podkreślał, iż najważniejszą rolę w Nadleśnictwie Gołąbki odgrywają pracownicy.  A jest to wysoce wykwalifikowana i zgrana załoga.

- Dzisiaj leśnicy to wysoko wykwalifikowana kadra, zarządzająca ważnym zasobem naturalnym, to również sprawnie działająca organizacja, zapewniająca wzrost zasobów leśnych Polski, co gwarantuje rozwój naszego kraju w zgodzie ze skuteczną ochroną przyrody. Nasi pracownicy to ludzie, którzy mają w sercu las. Nie tylko pozyskują drewno, ale również edukują, chronią tereny leśne, często robiąc to poza godzinami pracy. Dziękuję, za Waszą codzienną pracę, włożony trud w prowadzenie gospodarki leśnej, dbanie o bogactwo przyrodnicze naszych lasów. - mówił Dariusz Kośmider, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki.

Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych oraz Dzień Leśnika był doskonałą okazją do podziękowań skierowanych do pracowników obecnych oraz tych, którzy przeszli już na emeryturę. Podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Nadleśnictwa Gołąbki  otrzymali Franciszek Fiutek, który pełnił funkcje nadleśniczego 19 lat w latach 1987 - 2006 oraz Marek Malak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki w latach 2006-2018. To dzięki wyróżnionym możemy dzisiaj cieszyć się pięknem naszych lasów. 

Podziękowania za dalszą służbę na rzecz polskich lasów otrzymali również Halina Żuk - główna księgowa Nadleśnictwa Gołąbki, Jarosław Dłutkowski - zastępca nadleśniczego, który z Nadleśnictwem Gołąbki związany jest od 25 lat oraz Jacek Piskorski - leśniczy Leśnictwa Szczepanowo, który jest pomysłodawcą przywrócenia wody na tereny leśnictwa Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz.

Jubileuszowe podziękowania dla wszystkich pracowników Nadleśnictwa Gołąbki na ręce Nadleśniczego Dariusza Kośmidra złożyli m.in. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Żnina Łukasz Kwiatkowski, Wójt Gminy Rogowo Tomasz Michalczak, Wójt Gminy Dąbrowa Agnieszka Ziółkowska oraz Hubert Włodarski - dyrektor Zakładu Górniczego Kujawy. 

Zakończeniem części oficjalnej był koncert Gąsawskiej Orkiestry Dętej.

(red)

 

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"