Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Przygotowując materiał do naszego dodatku „Złoty Kłos przyjazny środowisku. Z EKOlogią na Ty!” szukaliśmy osób, które skorzystały z dofinansowań jakie proponuje Fundusz na realizację swoich inwestycji. Gro osób przekazywało nam, że chętnie skorzystałyby z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ale w obecnej sytuacji ekonomicznej, są to dla nich inwestycje bardzo drogie w realizacji. W tej kwestii Fundusz również ma rozwiązanie.

fot. Goniec Pałucki

Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to program skierowany do osób fizycznych, osób prawnych oraz organizacji nieposiadających osobowości prawnej, które chcą wykonać u siebie inwestycje proekologiczne.

WFOŚiGW proponuje:

1. pożyczkę z opcją umorzenia – 0,80 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,25% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie – 4,64% od dnia 05.10.2023 r.; z okresem spłaty od 5 do 15 lat. Wartość umorzenia: od 5% do 15% wypłaconej kwoty pożyczki, naliczana wg schematu: 5 lat – 5%, 6 lat – 6% ... 15 lat – 15%
2. pożyczkę bez umorzenia – 0,70 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,00% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie – 4,06% od dnia 05.10.2023 r.; z okresem spłaty od 2 do 15 lat.

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu:

1. Transformacja energetyczna gospodarki
2. Poprawa jakości powietrza
3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
5. Działania na rzecz ochrony przyrody
6. Adaptacja do zmian klimatu
7. Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Więcej na www.wfosigw.torun.pl

(red)

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"