Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Azbest jest substancją o udowodnionych działaniu rakotworczym u ludzi. Skutki działania szkodliwego azbestu mogą pojawić się nawet po kilkudziesięciu latach. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzą do szeregu chorób układu odechowego: pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.

fot. Goniec Pałucki


Jednym z pierwszych i najważniejszych przepisów prawa wydanych w związku z negatywnym wpływem azbestu na zdrowie ludzi jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2020 r. poz.1680), która wdrożyła w 1998 r. zakaz wprowadzania na polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających azbest, zakaz ich produkcji oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Z chwilą zakazu produkcji azbestu i obrotu materiałami azbestowymi, podstawowym problemem stało się jego usunięcie ze środowiska. W tym celu został uchwalony rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje Program Priorytetowy Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych. Program ten ma na celu unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów.

Wszystkie osoby, które posiadają azbest w swoich gospodarstwach domowych, a które chciałaby go usunąć powinny udać się do Urzędu Gminy, która jest beneficjentem tego programu i za jej pośrednictwem ubiegać się o pomoc finansową w tym zakresie.

Wykaz gmin uprawnionych do złożenia wniosku wraz z limitem dofinansowania znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w zakładce ‚‚Serwis beneficjenta’’ - „Nasze programy” - „Uszkodliwienie azbestu w gospodarstwach rolnych” lub pod linkiem

https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta/905-nasze-programy

Termin składania wniosku upływa 30 listopada 2023 r. r. do godz. 15:00.

(red)

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"