Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Trwa remont drogi powiatowej nr 2314C na trasie Żnin - Janowiec Wielkopolski w miejscowości Cerekwica na odcinku od km 4+500 do km 6+000. Inwestycja realizowana jest ze środków pochodzących rządowego z programu Polski Ład.

fot. Goniec Pałucki

O nowej inwestycji rozmawialiśmy z Adrianem Kubickim, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie, z siedzibą w Podgórzynie, który przekazał nam, że obecnie trwająca inwestycja realizowana jest ze środków w ramach Polskiego Ładu. Całkowity koszt inwestycji po przetargu to kwota 3 mln 634 tys. zł, z czego powiat żniński dołoży jedynie 182 tys. zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana 14 lutego br. Wykonawca w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy powinien inwestycję zakończyć. Liczymy, że będzie to połowa lipca. Zadanie realizuje konsorcjum firm Lider Duo i partner Gabro Drog Paweł Kubicki. 

Adrian Kubicki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie, z siedzibą w Podgórzynie

Zakres prac przedstawia się następująco:

- nowa nakładka z masy bitumicznej

- nowa konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach drogi

- zostaną wykonane wyspy spowalniające na wlotach do miejscowości z obu stron

- zostaną rozebrane stare chodniki i położone nowe

- nowe zatoki autobusowe

Skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą w kierunku Czewujewa zostanie przesunięte o 3 metry. Zapewni to lepszą widoczność przy wyjeździe od strony Czewujewa. 

Lada dzień rozpoczną się prace na drugim odcinku drogi powiatowej nr 2314C od Świątkowa do Uścikowa. Tutaj powiat żniński na to zadanie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji po przetargu to kwota 4 mln 778 tys. zł.

W ramach tego zadania zostaną wykonane podobne prace jak w miejscowości Cerekwica. Wykonawcą jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.

AUTOPROMOCJA
div class="reklamabox"AUTOPROMOCJA</div>"