Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Idziego

INFO

Na terenie Powiatu Żnińskiego są już zamontowane stacje naprawcze. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Żninie w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”.

fot. Starostwo Powiatowe w Żninie

Montaż stacji naprawczych ma zachęcać do korzystania z alternatywnych środków komunikacji (rowery i inne ekologiczne urządzenia lokomocji) zastępując samochody, co z kolei ma wpływ na ograniczoną emisję spalin. Na stacjach naprawczych umieszczony został branding zachęcający do korzystania z roweru zamiast samochodu jako alternatywnego środka transportu sprzyjającemu ochronie środowiska, co przyczynia się do podnoszenia świadomości ekologicznej.

Stacje naprawcze mogą być wykorzystywane przez osoby z ograniczoną mobilnością, gdyż są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadają również odpowiednie wyposażenie tj. pompkę i zestaw narzędzi do bieżącej naprawy sprzętu umożliwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym np. roweru poziomego dla inwalidy, wózka inwalidzkiego czy chodzika. Narzędzia będące na wyposażeniu stacji naprawczej są zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp i użytkowanie dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia zostały zamontowane na terenie płaskim, utwardzonym, bez podjazdów i innych barier architektonicznych umożliwiając tym samym nieograniczony dostęp do urządzenia osobom z dysfunkcjami ruchowymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 151 398,24 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 96 334,70 zł pochodzi ze środków PROW na lata 2014-2020 będących w dyspozycji LGD Pałuki Wspólna Sprawa, a wkład własny to kwota 55 063,54 zł.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma IBOMBO Sp. z o.o. (Strzyżewice, 64-100 Leszno).

Urządzenia zostały ustawione w miejscach wspólnie ustalonych przez samorząd powiatowy i samorządy gmine. Są to lokalizacje o największym natężeniu ruchu rowerowego, osób spacerujących z wózkami lub osób niepełnosprawnych, co pozwoli korzystać z nich dużej liczbie odbiorców. Dodatkowo stacje naprawcze umieszczone zostały w pobliżu wytyczonych przez Powiat Żniński tras rowerowych dostępnych do pobrania w aplikacji oraz umieszczonych w folderze Rowerem przez Pałuki.

Lokalizacje stacji naprawczych:

Gmina Żnin (4 stacje)

    Żnin – teren Miejskiego Ośrodka Sportu,
    Żnin - przy I Liceum Ogólnokształcącym
    Wenecja – przy Muzeum Klei Wąskotorowej
    Słębowo – przy szkole podstawowej

Gmina Barcin (2 stacje)

    Barcin - ul. Pakoska
    Piechcin - przy bibliotece

Gmina Janowiec Wlkp. (2 stacje)

    Janowiec Wielkopolski - rynek
    Żerniki – przy szkole podstawowej

Gmina Łabiszyn (2 stacje)

    Łabiszyn – rynek
    Lubostroń – centrum wsi

Gmina Gąsawa (2 stacje):

    Gąsawa - rynek
    Pniewy – przy świetlicy

Gmina Rogowo (2 stacje):

    Rogowo - rynek,
    Gościeszyn – przy szkole podstawowej

 
Dodatkowo na każdym urządzeniu znajdują się dwa kody QR. Pod jednym z nich dostępna jest instrukcja obsługi stacji naprawczej. Natomiast drugi przekierowuje do aplikacji z trasami rowerowymi wytyczonymi na terenie Powiatu Żnińskiego.

Partnerami projektu są: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wlkp., Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo, Gmina Żnin.

źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie

REKLAMA
AUTOPROMOCJA