Imieniny: Halinyk Mariana

INFO
REKLAMA

Nabierają tempa prace związane z lokalizacją świetlicy w Uścikowie. Mieszkańcy wsi znajdującej się tuż przy granicy z gminą Janowiec Wielkopolski od lat oczekują na miejsce, w którym będą mogli się spotykać.

fot. Arek Majszak

Jak informuje burmistrz Żnina Robert Luchowski w poprzedniej kadencji udało się w Uścikowie przebudować główną drogę, zbudować dwa chodniki oraz wymienić wiaty przystankowe na nowe. Kolejną planowaną inwestycją we wsi będzie budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego. Inicjatywę budowy miejsca integracji mieszkańców Uścikowa wspierała od samego początku radna Elżbieta Gogola. Jak do tej pory ze środków funduszu sołeckiego przygotowano mapę do celów projektowych i uzyskano warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na podstawie których opracowany został projekt budowlany przyłącza. Przygotowana została ponadto koncepcja zagospodarowania terenu, a także wybudowano przyłącze energetyczne do sieci.

Gmina sfinalizowała zakup modułu kontenerowego, który składa się z pomieszczenia głównego, magazynowo – biurowego, dwóch łazienek, zaplecza kuchennego i ciągów komunikacyjnych. Wartość zakupu modułu wyniosła 4.920 złotych. Zakup sfinalizowano w ramach środków z budżetu gminy Żnin.

W bieżącym roku w ramach funduszu sołeckiego Uścikowa została zabezpieczona kwota 17.000 złotych na kolejne działania przygotowujące do montażu modułu – przede wszystkim opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego.

Arek Majszak

REKLAMA
REKLAMA
AUTOPROMOCJA