Żnin

Imieniny: Pawla, Arnolda, Izydora

INFO
AUTOPROMOCJA
×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego. 

fot. Starostwo Powiatowe w Żninie

Prace wykonywała firma Wezambud Sp. z o.o. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę wejścia głównego do obiektu, wymianę stolarki zewnętrznej, wykonanie elewacji, remont dachu oraz prace instalacyjno-sanitarne. Wartość zadania wyniosła łącznie 3 538 186,83 zł, w tym część Powiatu Żnińskiego to 1 625 277,63 zł, a spółki Pallmed 1 912 909,20 zł.

fot.Starostwo Powiatowe w Żninie


Zadanie dotyczące części budynku, którego własnością jest Powiat Żniński realizowane jest w ramach projektu pn. „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.134.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, nr projektu RPKP.03.03.00-04-0025/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie

REKLAMA

Cytat dnia

„Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?”.

Kerry Johnson

AUTOPROMOCJA