Czyste niebo

-2°C

Żnin

Czyste niebo

Wilgotność: 79%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 03 Sty 2019

    Śnieg 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno 2°C -2°C

Imieniny: Augustyna, Juliana

INFO
AUTOPROMOCJA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje informacje o płatnościach bezpośrednich, a dokładniej oświadczeniach potwierdzających brak zmian w roku 2019. Sprawdź co musisz wiedzieć!

fot. freeimages.com

W 2019 roku podobnie jak w roku 2018 wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony za pomocą:

- oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.

- wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

W 2019 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się
wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020) (nie dotyczy pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną oraz wniosku o przejęcie zobowiązania).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku i chce ubiegać się w 2019 roku o te same płatności co w roku 2018.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2018 r. zadeklarował grunty, które w 2019 r., na skutek wyznaczenia nowych obszarów ONW, kwalifikują się po raz pierwszy do pomocy w ramach działania ONW i który w roku 2018 nie ubiegał się o przyznanie tej pomocy.

Rolnik, który w 2018 roku nie ubiegał się o przyznanie płatności ONW, ponieważ:
- nie chciał ubiegać się o tą płatność i nie zaznaczył checkboxu „płatność ONW” na wniosku lub
- wszystkie działki ewidencyjnej będące w jego posiadaniu nie leżały na obszarach ONW,

w 2019 roku nie może złożyć Oświadczenia w celu uzyskania płatności ONW, pomimo, że w tym roku jego działki ewidencyjne są położone na obszarach ONW. W celu uzyskania płatności ONW na rok 2019 przez takiego rolnika powinien on złożyć wniosek o przyznanie płatności.

Rolnicy, którzy w roku 2018 do płatności bezpośrednich deklarowali np. 3 działki ewidencyjne do JPO i dwie z nich do płatności ONW a na skutek wyznaczenia w 2019 roku nowych obszarów ONW w roku 2019 wszystkie działki kwalifikują się do płatności ONW, mogą złożyć Oświadczenie. Płatność ONW zostanie przyznana im do 3 działek położnych na obszarach ONW, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności.

W przypadku złożenia oświadczenia, uznaje się, że rolnik złożył na 2019 r. wniosek o przyznanie tych płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, o które ubiegał się w poprzednim roku.

Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2019 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na złożenie oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Oświadczenie złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila nie zostanie uznane jako złożone skutecznie (tylko oświadczenia złożone w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej zostaną uznane jako złożone skutecznie).

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku do dnia 31 maja 2019 roku.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2018 roku.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

Cytat dnia

AUTOPROMOCJA