Czyste niebo

-2°C

Żnin

Czyste niebo

Wilgotność: 79%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 03 Sty 2019

    Śnieg 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno 2°C -2°C

Imieniny: Borysława, Grzegorza

INFO

Z końcem czerwca br. ruszyły nabory wniosków o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” oraz o przyznanie „Premii dla młodych rolników”. Wsparcie finansowe dla rolników oferowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jest ono szansą nie tylko dla młodych gospodarzy, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność w rolnictwie, ale przede wszystkim stanowić może wsparcie dla istniejących już gospodarstw chcących modernizować i rozwijać produkcję rolną.

O pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" związaną z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C) można było ubiegać się w terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowały Oddziały Regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

W województwie kujawsko-pomorskim z tej możliwości skorzystało w zakończonym naborze 47 wnioskodawców, których wnioski opiewają na łącznią kwotę 25,5 mln zł. W ramach obszaru A na produkcję prosiąt wpłynęło 9 wniosków na kwotę 7,6 mln zł, obszaru B na produkcję mleka przyjęto 25 wniosków na kwotę 10,3 mln zł, natomiast z obszaru C na produkcję bydła mięsnego złożono15 wniosków  na kwotę 7,6 mln zł. W ramach planowanych inwestycji rolnicy zamierzają zrealizować budowę, modernizację lub zakup wyposażenia budynków inwentarskich. Aktualnie złożone wnioski o przyznanie pomocy oceniane są pod kątem przygotowania listy rankingowej. Suma uzyskanych punktów, a co za tym idzie pozycja na liście będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.


Wsparcie przyznawane jest w postaci refinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:
    • 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;
    • 500 tys. zł dla inwestycji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Należy jednak pamiętać, że limitów pomocy nie można łączyć. Drugi z zakończonych naborów dotyczy „Premii dla młodych rolników”. Wnioski można było składać w terminie od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. W tym działaniu wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii w kwocie 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 procent premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałą część. Wartość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 procent kwoty wsparcia.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotychczas przeprowadzone zostały cztery nabory wniosków w ramach działania "Premie dla młodych rolników”. Zakończony ostatnio nabór w naszym województwie cieszył się jak dotąd największą liczbą zainteresowanych. W Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR złożono tym razem 407 wniosków na łączna kwotę 40 mln 700 tys. zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków i przygotowanie do ustalenia listy rankingowej. ARiMR ma na to 210 dni licząc od daty zakończenia naboru. Zaraz po ogłoszeniu listy wydawane będą decyzje o przyznaniu pomocy.

Już niebawem ruszą kolejne nabory wniosków zaplanowane w harmonogramie PROW 2014-2020, które będą szansą na uzyskanie finansowego wsparcia dla gospodarstw rolnych.
 

Źródło: ARiMR

Cytat dnia

Nie ma większej radości,

niż nie mieć powodu do smutku.

Nie ma większego bogactwa,

niż zadowolenia z tego

co się ma.

 

Patronat medialny

Co? Gdzie? Kiedy? Na Pałukach

 

AUTOPROMOCJA