Czyste niebo

-2°C

Żnin

Czyste niebo

Wilgotność: 79%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 03 Sty 2019

    Śnieg 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno 2°C -2°C

Imieniny: Borysława, Grzegorza

INFO

W związku z wystąpieniem suszy rolnicy będą mieli możliwość uzyskania wsparcia finansowego z tytułu szkód powstałych w uprawach. Wojewoda kujawsko-pomorski powołał komisje do szacowania strat w wyniku suszy we wszystkich 144 gminach województwa. Ze względu na trwające wciąż prace komisji nie ma jednak jeszcze możliwości podania powierzchni upraw kwalifikującej się do wsparcia.


Producenci rolni, którzy będą mieli oszacowane przez komisje szkody w uprawach, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc w formie dotacji. Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna poza formułą pomocy de minimis w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo w ramach formuły pomocy de minimis,  w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z wymaganych ryzyk, tj. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc przyznawana, będzie w drodze decyzji kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski o dotację będą przyjmowane w Biurach Powiatowych ARiMR. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu szacowania strat, który zawierał będzie informację o powierzchni upraw rolnych, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody oraz stawki pomocy, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy.

ARiMR będzie udzielać również dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 

Cytat dnia

Nie ma większej radości,

niż nie mieć powodu do smutku.

Nie ma większego bogactwa,

niż zadowolenia z tego

co się ma.

 

Patronat medialny

Co? Gdzie? Kiedy? Na Pałukach

 

AUTOPROMOCJA